مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش سازه /دانشگاه آزاد تهران مرکزی
 • 1388 تا 1394
  کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه
  /دانشگاه پیام نور

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار MSP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS and SAFE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com