مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
  گرایش امنیت /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 15
 • 1382 تا 1387
  کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت خدماتی ایرانسل
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مهندس ظرفیت و عملکرد انفورماتیک
 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۴
  شرکت خدماتی ایرانسل
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ متخصصتعمیر داده ها
 • فروردین ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۸۶
  شرکت خدماتی ایرانسل
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ کارمند مرکز تماس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  ITIL in outsource companeis

دانش تخصصی

 • ITIL,PMBOK,HARDCAT,ITSM TOOLS,
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ITIL,PMBOK,HARDCAT,ITSM TOOLS,
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com