مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد فیزیک
  گرایش سیستم های پیچیده /دانشگاه صنعتی شریف
 • 1389 تا 1394
  کارشناسی فیزیک
  گرایش حالت جامد /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 15.7

ابزار و نرم افزار

 • Wolfram Mathematica
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Python
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: TOEFL iBT 94
https://.com