مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش حرارت در سیالات /دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  جوشکاری
  جوشکاری

  توضیحات: لوله کشی گاز شهری و جوشکاری منازل مسکونی

دانش تخصصی

 • اصول پایپینگ (Piping)
  80% Complete
  عنوان مدرک: piping
 • بازرسی جوش
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی حرفه ای RTI
 • بازرسی جوش
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی حرفه ای MT

ابزار و نرم افزار

 • اصول پایپینگ (Piping)
  80% Complete
  عنوان مدرک: piping

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اصول پایپینگ (Piping)
  80% Complete
  عنوان مدرک: piping
 • بازرسی جوش
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی حرفه ای RTI
 • بازرسی جوش
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی حرفه ای MT
https://.com