مختصری از من

بخش بزرگی از زندگی من به کامپیوتر و فناوری اطلاعات اختصاص یافته است همچنین نیاز به رشد فردی و مهارتی در این زمینه را همواره احساس میکنم.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه شهید رجایی / معدل 15
 • 1383 تا 1385
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  وزارت آموزش و پرورش
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ هنرآموز

  توضیحات: به عنوان هنرآموز رشته کامپیوتر در هنرستان فنی مشغول به تدریس می باشم.

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کیوکوشین کاراته، شنا، مطالعه کتاب

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Object Oriented Programming
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Restful API
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MVC
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Laravel MVC Framework
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Codeigniter MVC Framework
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Javascript
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap HTML-CSS Framework
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5 - CSS3
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux OS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PHP Programming
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PHP Programming
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Object Oriented Programming
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Restful API
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MVC
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Laravel MVC Framework
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Codeigniter MVC Framework
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Javascript
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap HTML-CSS Framework
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5 - CSS3
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux OS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PHP Programming
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PHP Programming
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com