مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش مدیریت ساخت و پروژه /دانشگاه آزاد شوشتر / معدل 17
 • 1377 تا 1384
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران-عمران /دانشگاه آزاد شوشتر

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۸۵ تا آذر ۱۳۸۵
  شرکت عمران فجر صادق(سابیر نیرو)
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس اجرا
https://.com