مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  گرایش مهندسی فناوری اطلاعات /دانشگاه پیام نور / معدل 13.84

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  مجتمع فنی تهران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ اپراتور
 • شهریور ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲
  شرکت کیمیای تیوافن
  مسئول دفتر/ اموردفتری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows server 2008 Application
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی وتحلیل پایگاه داده
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی c#
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows server 2008 Application
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی وتحلیل پایگاه داده
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی c#
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com