مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بانکداری /دانشگاه علوم اقتصادی / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت مهندسی ساختمانی تهران افرا
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: انجام کلیه امور خرید و فروش فصلی و ارزش افزوده،گزارشات و تهیه صورتهای مالی،امور تنخواه گردانی کارگاهها و قراردادهای پیمانکاری

 • خرداد ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۱
  پخت افرین مصلی تهران
  مالی و حسابداری/ مسئول مالی و اداری
 • خرداد ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۱
  تعاونی مسکن دانشگاه بقیه الله
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • شهریور ۱۳۸۵ تا بهمن ۱۳۸۸
  شرکت مهندسی تثبیت سازه شهر
  مالی و حسابداری/ مسئول مالی و اداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره تایپ فشرده در موسسه فنی شهرداری
 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم از موسسه خبره
 • نرم افزارهای مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره اشنایی با نرم افزارهای مالی
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم از موسسه ابن سینا
 • پرستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کمک پرستاری در دانشگاه علوم بهزیستی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: در حال ادامه دادن دوره ها
دانش تخصصی
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره تایپ فشرده در موسسه فنی شهرداری
 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم از موسسه خبره
 • نرم افزارهای مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره اشنایی با نرم افزارهای مالی
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم از موسسه ابن سینا
 • پرستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کمک پرستاری در دانشگاه علوم بهزیستی
https://.com