مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    فوق دیپلم ایمنی فنی وحفاظت کار
    /دانشگاه علمی و کاربردی فولاد ماهان سپاهان
https://.com