مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مدیریت مالی
  گرایش مالی /دانشگاه شهید بهشتی

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۳
  وریا
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار و فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو،excel ، word
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com