مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  /دانشگاه فردوسی مشهد / معدل 15.65

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار های solid works, matlab, autocad,abaqus
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Solid Works
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: Junior
دانش تخصصی
 • نرم افزار های solid works, matlab, autocad,abaqus
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com