مختصری از من

به عنوان شخصی که با انگیزه و علاقه شخصی در سه حوزه تفکر مقارنه ای، ژئوپلتیک تشیّع و هنر دینی مطالعه و فعالیّت می کنم، هیجان تجربه با گروهی متخصص در زمینه هنر دینی، احساس خوب این روزهای من است.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مذاهب
  گرایش مذاهب فقهی /دانشگاه ادیان و مذاهب
 • 1385 تا 1395
  کارشناسی ارشد آخوندی
  گرایش فقه و اصول /دانشگاه حوزه علمیه قم
 • 1384 تا 1386
  فوق دیپلم مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه پیام نور قم

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مقاله علمی- ترویجی «شاخصه های قدرت ساز اسلامی در اندیشه امام خمینی»، همایش ملی جهان در پیچ تاریخی
 • 1393
  مربی ادبیات عرب (صرف و نحو) در حوزه های علمیه هرمزگان و قم
 • 1392
  مقاله علمی- ترویجی رابطه دعا و انتظار با تکیه بر آثار علامه آصفی، همایش بزرگداشت شخصیّت علمی علامه آصفی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مذاهب فقهی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
 • رجال الحدیث
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مقاله نویسی و ویراستاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • صفحه آرایی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک: سطح عالی
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مذاهب فقهی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
 • رجال الحدیث
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مقاله نویسی و ویراستاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • صفحه آرایی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com