مختصری از من

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • مسئول فرهنگی پایگاه 5 سال متوالی به همراه تقدیر نامه و حکم شورا جهت برگزاری مراسمات مختلف محلی و استانی
  • مممم

نقاط قوت رفتاری

  • تعهد و انگیزه خدمت
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری

زبان

  • انگلیسی
    40% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com