مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
  گرایش شبکه کامپیوتری /دانشگاه صنعتی شریف - واحد بین الملل / معدل 16.5
 • 1383 تا 1388
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی - تهران شمال

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  شرکت مهندسی و توسعه نفت
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس شبکه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com