مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ازاد اسلامی واحد ملایر / معدل 14.6

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مقاله در رابطه با الگوریتم های فرا ابتکاری دانشکده شهید بهشتی تهران

دانش تخصصی

 • ASP.NET
  60% Complete
  عنوان مدرک: asp.net
 • جوملا (Joomla)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C++ Programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ASP.NET
  60% Complete
  عنوان مدرک: asp.net
 • جوملا (Joomla)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C++ Programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com