مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا هم اکنون
  دکتری دامپزشكي
  گرایش دامپزشكي /دانشگاه تهران

نقاط قوت رفتاری

 • حل مسئله و تصمیم گیری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com