مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1387
  دکتری پزشكي
  گرایش پزشك عمومي /دانشگاه جهرم

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  پزشك بيمارستان تروما شيراز
  پزشك

  توضیحات: دريافت تقدير نامه از معاونت محترم درمان و وزارتخانه وا از رياست محترم دانشگاه

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  دانشگاه علوم پزشكي استان فارس
  كارشناس مسئول ستاد هدايت و دبير كميته علمي

  توضیحات: دريافت تقدير نامه از معاونت محترم درمان و وزارتخانه وا از رياست محترم دانشگاه

 • فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  دانشگاه علوم پزشكي استان فارس
  قائم مقام اداره سلامت مادران و كودكان و نوزادان استان فارس

  توضیحات: دريافت تقدير نامه از معاونت محترم درمان و وزارتخانه وا از رياست محترم دانشگاه

 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  دانشگاه علوم پزشكي شيراز
  رييس اداره سلامت مادران و كودكان و نوزادان استان فارس

  توضیحات: دريافت تقدير نامه از معاونت محترم درمان و وزارتخانه وا از رياست محترم دانشگاه

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  دانشگاه علوم پزشكي شيراز
  كارشناس نظارت بر درمان معاونت درمان شيراز

  توضیحات: ارزياب اعتبار بخشي مديريت و رهبري بيمارستان هاي استان فارس
  ارزياب ارشد بيمارستان هاي كشور

افتخارات

 • 1395
  ارزياب اعتبار بخشي مديريت و رهبري بيمارستان هاي استان فارس
  ارزياب ارشد بيمارستان هاي كشور
  دريافت چندين تقدير نامه از معاونت محترم درمان وزارتخانه و از رياست محترم دانشگاه و معاونت محترم درمان دانشگاه ع.پ شيراز و رييس اداره نظارت و ارزشيابي معاونت درمان

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض

ابزار و نرم افزار

 • زبان ترکی قشقایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: زبان مادري

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: كانون ايران
https://.com