مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مهندسي عمران
  گرایش مديريت در سوانح طبيعي /دانشگاه تهران / معدل 18.07
 • 1382 تا هم اکنون
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه زنجان / معدل 14.16

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  آب و فاضلاب استان البرز
  مهندسی عمران/ معماری/ كارشناس بهره برداري
 • بهمن ۱۳۸۶ تا مهر ۱۳۸۸
  كارخانه بتن آماده فاما
  مهندسی عمران/ معماری/ مدير كنترل كيفيت

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی عمران - متره و برآورد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نظارت و اجرا
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی عمران - متره و برآورد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نظارت و اجرا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com