مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندس برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه موسسه اموزش عالی بهار مشهد

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت سام بهار خراسان
  مالی و حسابداری/ مدیر فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ADSL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com