مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  گرایش بازرگانی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهران / معدل 14.67

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۸۶ تا هم اکنون
  شرکت جوان سیر ایثار
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار نماد ایران
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رافع
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com