مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش تکنولوژی /دانشگاه تهران / معدل 17.5
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی فیزیک
  گرایش هسته ای /دانشگاه شهرکرد / معدل 15

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه ورزشی=بسکتبال

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com