مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
  گرایش گیاهان دارویی /دانشگاه فردوسی مشهد / معدل 18.36
 • 1391 تا 1393
  کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی
  /دانشگاه محقق / معدل 17.43
 • 1389 تا 1391
  فوق دیپلم گیاهان دارویی
  /دانشگاه ارومیه / معدل 16.44
 • 1385 تا 1388
  دیپلم علوم تجربی
  / معدل 18.86

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
  شرکت ترنج وارد کننده ی مرکبات استان خراسان رضوی شهر مشهد مقدس، سردخانه ی نیک سرماشرق
  کنترل کیفیت مرکبات، نماینده شرکت ترنج در خراسان رضوی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  دارای هفت مقاله ی علمی پژوهشی منتشر شده و یا دارای نامه پذیرش قطعی در نشریات علمی پژوهشی مورد تایید وزرات علوم تحقیقات و فناوری بوده؛ که دو مقاله آن مستخرج از پایان نامه ی مقطع ارشد بنده میباشد. بعلاوه دارای پنج مقاله ی چاپ شده در همایش ها و کنفرانس های ملی و بین المللی میباشم که به پیوست ارائه شده است. بنده همچنین دارای یک طرح پژوهشی تصویب شده و خاتمه یافته (در دانشگاه فردوسی) میباشم.

پروژه ها

 • 1394
  بررسی اثر محلول پاشی اتانول و متانول بر شاخص های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی ریحان (رقم کشکنی لولو)
  همکار اول

  توضیحات: طرح پژوهشی مذکور در دانشگاه فردوسی با مجری گری آقای دکتر محمد مقدم و همکاران به ترتیب آقای رسول نریمانی، قادر رستمی تبنق، سپیده مجرب مایوان و با تاریخ شروع 13940728 و تاریخ خاتمه 13960310 مورد تصویب قرار گرفت و دارای نامه ی ممهور به مهر و امضای معاونت پژوهشی دانشکده و ریاست محترم دانشکده و مجری طرح میباشد.

افتخارات

 • 1395
  اینجانب از فعالان ورزشی دانشگاه در رشته والیبال بوده و در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور تابستان 1395 دانشگاه فردوسی شرکت نموده و نیز مقام دوم مسابقات منطقه ای رشته ی والیبال را کسب نموده ام.

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش و علی الخصوص رشته ی والیبال از علایق ورزشی جدایی ناپذیر این جانب است، بنده در این زمینه حائز کسب موفقیت هایی شده ام که در قسمت افتخارات عنوان گردید.

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار تجزیه و تحلیل داده های آماری جامپ (JMP)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com