مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1379 تا 1382
  دیپلم هنرهای تجسمی
  گرایش نقاشی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۵ تا آبان ۱۳۹۵
  بیمه ایران
  مسئول دفتر/ کارمند

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: درحال تحصیل
 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com