مختصری از من

یعنوان فارغ التحصیل رشته شیمی مشتاق وعلاقه مند به همکاری باشما وکسب تجربه درکنارشما می باشم.
من دارای روحیه بالای کارتیمی ، انعطاف پذیری درکار، سخت کوش و پرتلاش بودن درکار، منظم ومسوئولیت پذیردرکار می باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش تجزیه /دانشگاه پیام نورواحدتهران شرق / معدل 17.63
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی شیمی
  گرایش محض /دانشگاه الزهرا / معدل 13.68

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۶
  دانشگاه ازاد
  کاردرازمایشگاه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کاربادستگاه کروماتوگرافی گازی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • دستگاه جذب ونشراتمی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدریس خصوصی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اکسل درشیمی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • پاورپوینت
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کاربادستگاه کروماتوگرافی گازی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • دستگاه جذب ونشراتمی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدریس خصوصی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com