مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1395
    کارشناسی حسابداری
    گرایش حسابداری /دانشگاه علمی و کاربردی
https://.com