مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1387
  کارشناسی گرافیک رایانه ای
  گرایش گرافیک رایانه لی /دانشگاه تربیت دبیر فنی شریعتی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  صنایع غذایی اصالت
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ روابط عمومی و تبلیغات
 • فروردین ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۲
  شرکت تبلیغاتی درنا
  هنر/طراحی/ طراح گرافیک و سرپرست طراحی
 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۲
  شرکت تبلیغاتی سایه
  هنر/طراحی/ طزاح گرافیک

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com