مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1390
    فوق دیپلم حسابدعری
    گرایش صنعتی /دانشگاه علمے ڪاربردی
https://.com