مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی زیست شناسی
  /دانشگاه دولتی شهرکرد

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس خصوصی در حوزه رشته ی خودم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • آشنا ب کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنا ب کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
https://.com