مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات / معدل 18
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / معدل 15.4

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ پشتیبانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک: sql server (design & implemetation )
 • sql server
  40% Complete
  عنوان مدرک: sql server admistration
 • Java Programming
  40% Complete
  عنوان مدرک: java fundamental
 • html
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • UML
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • NetBeans
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • enterprise architecture
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک: sql server (design & implemetation )
 • sql server
  40% Complete
  عنوان مدرک: sql server admistration
 • Java Programming
  40% Complete
  عنوان مدرک: java fundamental
 • html
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • UML
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com