مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • 1389 تا 1391
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه آزاد واحد یزد / معدل 17.18
 • 1387 تا 1389
  فوق دیپلم برق
  گرایش برق صنعتی /دانشگاه فنی امام حسین ع بافت
 • 1383 تا 1385
  دیپلم الکتروتکنیک
  گرایش برق صنعتی هنرستان فنی شهید کلانتری / معدل 19.01

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد : Super-Capacitor (ابر خازن) های مبنتی بر بسترهای سیلیکونی استاد راهنما : دکتر مهدیه مهران
 • 1391
  - موضوع پایان نامه کارشناسی : بررسی و شبیه سازی پست 20/132 کیلو ولت شهرستان بافت با نرم افزار ETAP استاد راهنما : دکتر علیرضا انتظاری زارچ
 • 1385
  - موضوع کارآموزی مقطع کاردانی : بررسی وسایل حفاظتی پست و خطوط انتقال استاد راهنما : مهندس محمدرضا حبیبی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • - اتوماسیون و کنترل ، PLC ، مدارات فرمان و تابلو برق
 • - موتورهای الکتریکی AC و DC ، ترانسفورماتور ، پست و خطوط انتقال ، تولید و نیروکاه ، رله و حفاظت ، ...

دانش تخصصی

 • دوره آموزشی PLC Step 7 S300 Siemens - BASIC
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره آموزشی PLC Step 7 S300 Siemens - ADVANCED
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارگاه آموزشی بررسی سیستم های تحریک ، راه اندازی و حفاظت ژنراتور در اولین همایش منطقه ای مهندسی برق ، نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • موتورهای الکتریکی ، مدارات فرمان و تابلو برق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارگاه آموزشی نیروگاه برق شهید رجایی بندر عباس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره آموزشی سلول های خورشیدی ( Solar Cell)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارگاه مقاله نویسی ISI - دانشگاه باهنر کرمان
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • NEPLAN – power system analysis
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETAP PowerStation
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MATLAB
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • DIgSILENT PowerFactory
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PSpice
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HSpice
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cadence
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Power World Simulator
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Swish Max
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • S7-PCT - Port Configuration Tool
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Automation License Manager
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SIMATIC Manager
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • (advanced design system (ADS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دوره آموزشی PLC Step 7 S300 Siemens - BASIC
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره آموزشی PLC Step 7 S300 Siemens - ADVANCED
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارگاه آموزشی بررسی سیستم های تحریک ، راه اندازی و حفاظت ژنراتور در اولین همایش منطقه ای مهندسی برق ، نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • موتورهای الکتریکی ، مدارات فرمان و تابلو برق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارگاه آموزشی نیروگاه برق شهید رجایی بندر عباس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره آموزشی سلول های خورشیدی ( Solar Cell)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارگاه مقاله نویسی ISI - دانشگاه باهنر کرمان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com