مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  40% Complete
  عنوان مدرک: مدرک از سازمان فنی وحرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: تا ترم سوم از اموزشگاه زبان
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  40% Complete
  عنوان مدرک: مدرک از سازمان فنی وحرفه ای
https://.com