مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1388
  کارشناسی ارشد زیست شناسی
  گرایش علوم جانوری /دانشگاه دانشگاه گیلان کارشناسی و دانشگاه محقق اردبیلی کارشناسی ارشد / معدل 17

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  دفتر بیمه آسیا
  بازاریابی و فروش/ کادر دفتری و فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com