مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان / معدل 14.4

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  پارس ایده سبز
  مالی و حسابداری/ سرپرست حسابداری
 • تیر ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۴
  تاژ
  مالی و حسابداری/ سرپرست حسابداری صنعتی
 • دی ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۰
  صنایع فلزی نوآوران
  مالی و حسابداری/ حسابدار و تنخواه گردان
 • فروردین ۱۳۸۴ تا تیر ۱۳۸۸
  نمایندگی ابزار تراش ساندویک
  مالی و حسابداری/ حسابدار و انبار دار

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • محاسبات بهای تمام شده و تهیه گزارشات سود و زیان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری انبار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه گزارشات مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت های مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت مغایرت بانکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تطبیق حساب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انبارگردانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اکسل
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی نماد ایران
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی راهکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • محاسبات بهای تمام شده و تهیه گزارشات سود و زیان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری انبار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه گزارشات مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت های مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت مغایرت بانکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تطبیق حساب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انبارگردانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com