مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی علوم سیاسی
  گرایش علوم سیاسی /دانشگاه سراسری خوارزمی(تربیت معلم سابق) / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت خدمات بیمه ای امید کارآفرین
  مسئول دفتر/ کارشناس صدور بیمه نامه
 • اسفند ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  نمایندگی بیمه سامان
  مسئول دفتر/ کارشناس صدور بیمه نامه
https://.com