مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • خلاقیت و نوآوری
  • خود مدیریتی
  • شبکه سازی / شریک شدن
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری

زبان

  • آلمانی
    60% Complete
    عنوان مدرک: صنعت و معدن ایرانیان
https://.com