مختصری از من

اینجانب با علاقه ای که به شغل خود دارم میتوانم در راستای پیشرفت و اجرا و عمل کار خود به شرکت مورد نظر خدمات ارزنده ای انجام دهم

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1383
  دیپلم مکانیک خودرو
  / معدل 13

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت دایا به ارا
  کارمند انبار

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • انبار داری _مکانیکی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
دانش تخصصی
 • انبار داری _مکانیکی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
https://.com