مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    کارشناسی ارشد علوم سیاسی
    گرایش اندیشه سیاسی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی / معدل 17.12

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
    ایران دیجی پارت
    خرید و تدارکات زنجیره تامین/ مسئول خرید
https://.com