مختصری از من

پیشینه شغلی

  • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا هم اکنون
    قطار شهري
    حفاظت فيزيكي
https://.com