مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی برنامه سازی تحت وب
  /دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  راهبر سیستم آرین
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ تحلیل گر بانک اطلاعاتی SQL Server

  توضیحات: تحلیل گر بانک های اطلاعاتی SQL Server
  برنامه نویسی زبان های مایکروسافت ASP.Net , C#, Web Service , AJAX
  طراح صفحات وب

پروژه ها

 • 1394
  وب سایت مرکز توانبخشی نغمه ، شامل CMS شخصی و سامانه مدیریت کارمندان و توانخواهان naghmesaz.ir
  انجام تمام پروژه صورت شخصی می باشد.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C#
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET web API
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com