مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی کامپیروتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه صفاهان / معدل 14.48

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  سایبربان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ طراح وب
 • تیر ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۱
  فراپردازان وستا
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ طراح وب

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • MySQL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JavaScript
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AJAX
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML/HTML5
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • css/css3
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux LAMP
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Xmind
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MySQL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JavaScript
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AJAX
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML/HTML5
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • css/css3
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux LAMP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com