مختصری از من

توانایی بالا در یادگیری

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی ارشد اقتصاد
  گرایش محض /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 18.2

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  گروه دارویی پوراطب
  کارشناس ارشد سرمایه گذاری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  مقاله در حوزه تورم و بورس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره هوشمند سرمایه گذاری
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره pmbok
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مفیدتریدر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MSP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • COMFAR
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره هوشمند سرمایه گذاری
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره pmbok
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com