مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1386
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش / معدل 12

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۲ تا آذر ۱۳۹۵
  شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی و پشتیبانی
 • دی ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۲
  شرکت ایمن سپهر آداک
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی

  توضیحات: وظایف اینجانب در این شرکت تنظیم گزارشات فصلی خرید و فروش - مالیات بر ارش افزوده - تهیه لیست بیمه - حقوق و دستمزد

 • دی ۱۳۸۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۰
  شرکت رایاگزین کالا
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی

  توضیحات: وظایف اینجانب در این شرکت تنظیم گزارشات فصلی خرید و فروش - مالیات بر ارش افزوده - تهیه لیست بیمه - حقوق و دستمزد

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com