مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه آزاد تهران شمال / معدل 12

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com