مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش تکنولوژی نرم افزار /دانشگاه آزاد واحد تبریز / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • فنون ارتباط موثر (Effective Communication Skills)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول تنظیم قراردادهای بین المللی (Principles of International Contracts)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استراتژهای بازاریابی (Marketing Strategies)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فروش حرفه ای (Occupational Sales)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روانشناسی فروش (Sales Psychology)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بیمه های بازرگانی (Commercial Insurances)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجارت الکترونیکی (Electronic Commerce)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول و فنون مذاکره (Negotiations Skills)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازاریابی (Marketing Management)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فروش (Sales Management)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فروش موفق (Successful Sales)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنیکهای فروش و بازاریابی (Marketing and Selling Techniques)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی الکترونیکی (Electronic Marketing)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایمیل مارکتینگ (Email Marketing)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ASP.NET
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • WordPress
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کدنویسی صفحات وب (PHP)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی ( Social Network Analysis)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network Marketing
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فنون ارتباط موثر (Effective Communication Skills)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول تنظیم قراردادهای بین المللی (Principles of International Contracts)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استراتژهای بازاریابی (Marketing Strategies)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فروش حرفه ای (Occupational Sales)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روانشناسی فروش (Sales Psychology)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بیمه های بازرگانی (Commercial Insurances)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجارت الکترونیکی (Electronic Commerce)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول و فنون مذاکره (Negotiations Skills)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازاریابی (Marketing Management)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فروش (Sales Management)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فروش موفق (Successful Sales)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنیکهای فروش و بازاریابی (Marketing and Selling Techniques)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی الکترونیکی (Electronic Marketing)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایمیل مارکتینگ (Email Marketing)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com