مختصری از من

شركت نئون وگالايت در سال ١٣٦٠ در زرمينه تبليغات بانك ملت شروع به كار كرد و طي چندين سال تبليغات بانك رفاه ،پارسيان و ...را در دست گرفت....
تبليغات رستوران هاي مختلف و شركت ها و مغازه ها و صرافي ها هم به انجام پروژه هاي مختلفي اقدام نمود...

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۵
  شركت فني مهندسي بهسامان بانك ملت
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ تبليغات بانك

  توضیحات: 30 سال تبليغات بانك ملت -
  قبل از سال ٨٩ با سرپرست هاي اصلي بانك ملت
  از سال ٩١ تا كنون تبليغات بانك پارسيان
  انواع تبليغات شخصي شامل: رستوران ها،مغازه ها،شركت ها،...

پروژه ها

 • 1395
  پروژه هاي تبليغاتب بانك ملت،پارسيان
  مدير پروژه

  توضیحات: از سال ٨٩ تا كنون مسؤول پروژه هاي تبليغاتي بانك ملت
  از سال ٩١ تا كنون مسول پروژه هاي تبليغاتي بانك پارسيان

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعاليت داوطلبانه شركت و جلسه هاي متعدد در زمينه تبليغات سراسري جهت انجام امور تبليغاتي براي انواع شركت ها و موسسه هاي دولتي و غير دولتي
 • يادگيري راهكارهاي جديد و بروز جهت انجام كار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزارهای کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزارهای کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com