مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی مهندسی پیمر
    گرایش صنایع پلیمر /دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات / معدل 16.25
https://.com