مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش مدیریت منابع آب /دانشگاه آزاد واحد مهاباد / معدل 15.94

سوابق آموزشی پژوهشی

 • ارائه دومقاله درکنفرانس بین المللی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فرهنگی، هنری ، اجتماعی و ورزشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • توانایی انجام مکاتبات اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com