مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رودکی تنکابن / معدل 19.38

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۶
  دفتر پخش لبنیات دوکا
  مالی و حسابداری/ حسابدار

ابزار و نرم افزار

 • کاربرد اکسل در حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com