مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ازاد واحد تهران جنوب / معدل 14.2

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • بسیار علاقه مند به یادگیری مهارت های جدید و بروز رسانی مهارت ها

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com