مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1393
    کارشناسی ارشد برق
    گرایش الکترونیک /دانشگاه ازاد

پیشینه شغلی

  • بهمن ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۱
    ارام فرد و مجد الکترونیک
    مهندسی برق/ تعمیر و نگهداری و R&D
https://.com